Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě popsport.cz

Základní údaje

Dodavatel :

POPSPORT
Zbyněk Pospíšil
Lány 875
763 61 NAPAJEDLA

Telefon : +420 776 656 049
Email : info@popsport.cz

Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 dnů.

IČ : 757 01 073

Dodavatel není plátcem DPH.

Číslo účtu pro bezhotovostní platby : 670100-2207633218/6210

 

Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného.
Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících). Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a kupující se zavazuje toto objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České Republiky.

Objednání zboží, uzavření smlouvy

Veškeré objednávky, které jsou podané prostřednictvím internetu jsou závazné.
Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem.
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného.
S konečnou cenou za zboží je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
Vaši objednávku poptvrdíme emailem. Uvedené ceny zboží jsou včetně DPH.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů.
Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí obchodníkovi doputovat nejpozději v poslední den 14ti denní lhůty. Své peníze musí spotřebitel (kupující) obdržet zpět do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. 
Kupující dostane zpět celou částku za zboží i za dopravu (poštovné) podle nového evropského zákoníku.
Prodávající má možnost zrušit objednávku pokud kupující vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje, nedodrží podmínky objednávky nebo se již zboží nevyrábí či nedodává.
V případě, že kupující zaplatil již částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se obě strany dohodnou. 
Odatoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. 
Zboží zasílejte zpět pouze běžnou balíkovou poštou - ne na dobírku - tu nepřevezmeme. 
Pro rychlé vrácení peněz uveďte svůj bankovní účet na který chete zaslat peníze zpět. 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 12000 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

Reklamace

Na veškeré zboží Vám poskytujeme záruku 24 měsíců. Dodací list přiložený k zásilce slouží zároveň jako záruční list. V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla zpúsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním.
Lhůta pro vyřízení reklamace je třicetidenní.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.
Při přenosu dat a souborů používáme zabezpečeného protokolu HTTPS. Dodržujeme nezbytná a přiměřená technická a organizační opatření pro zajištění bezpečného uložení těchto dat.

Vymazání Vašich osobních údajů 

Kdykoliv nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud však vaše osobní údaje nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše.

Zrušení účtu nakupujícího 

1. Pokud nakupující provedl objednávku, jeho údaje týkající se objednávky jsme povinni uchovávat po dobu minimálně 10 let od zrušení účtu.
2. Pokud nakupující neprovedl žádnou objednávku jeho data mohou být na jeho žádost smazána s výjimkou těch údajů, která se týkají účelů zajištění bezpečnosti provozu systému a sítě (IP adresa).

Odvolání platnosti souhlasu 

Udělený souhlas ke zpracování některých osobních údajů (např. údajů pro marketingové účely) můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodů. Berte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení